Aud1030
I r:  9-11

IIr: 11-13


õhtune

seminar on

iseseisev

veebiõpe.
Aud1030

I kl 9-11

II kl 11-13

õhtune

seminar:

iseseisev

veebiõpekuupäev läbivõetavad teemad praktikumiruumis kodune ettevalmistus ja muu iseseisev töö Auditooriumi 1030 hõivatus September 02.sept 09.sept 16.sept töö toimub: 23.sept 30.sept Teema: kasvajad I mikropreparaadid Papilloma       squamocellulare Papilloma       squamocellulare.       Parakeratosis. Keratosis seborrhoica Polypus fibroepithelialis Naevus junctionalis Naevus intradermalis Naevus compositus .......selgitav tekst .......selgitav tekst .......selgitav tekst .......selgitav tekst .......selgitav tekst .......selgitav tekst .......selgitav tekst Õppevahend 1 Õppevahend 2

Jagan teemad laudkondade vahel välja, eelmine kord II rühma praktikumi lõpul sai nii otsustatud: kuna igas rühmas on 12 tudengit, siis saab moodustada mõlemates kolm gruppi, igas 4 osavõtjat. Kuna laudade taha praksiruumis mahub 4 inimest, siis lauad  ühtlasi oleksid ka grupi tähisteks (1-3).

Esimeses rühmas vist oli paar tudengit, kes jäid kuhugi tahapoole istuma, leidku nemad ise vaba grupp. Järgmine kord kui kokku saame, siis fikseerime grupid ka nimeliselt.

GRUPP 1: Epulis : olemus, kliiniline pilt.

Liigid. Morfoloogia.


GRUPP 2: Suuõõnes esinevad kasvajaeelsed muutused. Etioloogia, kliiniline pilt ja morfoloogia.


GRUPP 3: Suuõõnes esinevad pahaloomulised kasvajad- nii epiteelist kui ka näärmetest lähtuvad  (ülevaade ja lühikirjeldus).

Jagage ise omavahel tegemised ära. 1-2 tudengit võiksid rühmast spetsialiseeruda ettekandele. Võib olla powerpoint, aga miks mitte ka marker ja valge tahvel. Või mõlemad.

Vaatame, kuidas välja kukub. Kirjandust proovige ise kusagilt (veebist) leida. Midagi saab ilmselt ka loengumaterjalidest.

K20 Hiidrakuline perifeerne granuloom (klaas) x10  x40 selgitav tekst hiidrakuline.epulis.pdf FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO K4 Lamerakuline kartsinoom (klaas) x10  selgitav tekst Oral_Squamous_Cell_Carcinoma_Epidemiology_Clinical.pdf KAIK4a Carcinoma planocellulare HARJUTUSTEST: HISTOLOOGIA MEELDETULETUS selgitav tekst HARJUTUSTEST: Kasvajad ja adaptatsioon KAO K2 Adenoma tubulare coli ---------------- KAR K5 Adenocarcinoma---------------------- KAP K2a Adenocarcinoma in adenomotae tubulovillosi DEMO---------------- KBR K9 Metastasis lymphonodi ---------------- KORRATA ÜLE KÕIK EELNEVATES PRAKTIKUMIDES (02 ja 09) KÄSITLETUD MIKROPREPARAADID. Praktikumis palun teil nendest rääkida (juhuvaliku alusel) Abiks ettevalmisumisel on  õppevideo preparaatidest KBS K9a. Adenocarcinoma metastaticum ------ KER K14. Melanoma malignum. ---------------- KEB K24a Haemangioma cavernosum ---------- KCL K40. Leiomyosarcoma ---------------------- KCM K40a. Leiomyosarcoma, Ki67 ------------- KCC K23 Fibroleiomyoma.Adenomyosis ------ KCD K17 Fibroma H&E ----------------------- KCE K17b Fibroma V.G ----------------------- KCF K17a. Histiocytoma fibrosum seu dermatofibroma -------------------------------- KCH K18. Lipoma ----------------------------- KCO K22. Sarcoma pleomorphum --------------- SKC S12 Adenoma basaloidum ------------------ SKN S6 Glandula submandibularis (NORM) --- SKO S7 Tumor Warthin --------------------------- SKP S5 Ameloblastoma --------------------------- PREPARAATIDE  ARVESTUS...? UUS link ETTEKANDED.. KBE K10 Adenoma pleomorphum  seu tumor mixtus ---------------------------------- KORDA ÜLE eelnevas praktikumis (16.09) käsitletud mikropreparaadid. (ka need, mida ei jõudnud aja puudusel vaadelda) Tutvu videomaterjaliga VALMISTA ETTE  käesolevas praktikumis läbivõetavad preparaadid. Tutvu videomaterjaliga ESIMENE ARVESTUSLIK KONTROLLTÖÖ HARJUTUSTEST: HISTOLOOGIA MEELDETULETUS HARJUTUSTEST: Kasvajad ja adaptatsioon (kellel veel tegemata...)