Aud1030


I r:  9.15

IIr: 11.00kuupäev läbivõetavad teemad praktikumiruumis kodune ettevalmistus ja muu iseseisev töö Auditooriumi 1030 hõivatus Oktoober 07.okt 14.okt 21.okt töö toimub: 28.okt *PREPARAATIDE   ARVESTUS...kellel veel tegemata

Reparatiivsed ja adaptatiivsed  protsessid (tutvu moodles vastavate materjalidega)

võiksid tulla pisut varem kohale ( 8.45 I r, 10.45 II r) uus teema: ÜLDOSA AAB Ü1a. Tela granulationis. AAD Ü2. Hypertrophia myocardii AAE Ü2N. Myocardium normalis. AAP Ü3b. Hyperplasia nodularis prostatae AAT Ü 4. Atrophia cordis fusca AAV Ü 4a. Metaplasia squamocellularis. VAATA  PRAKTIKUMIS KÄSITLEVATE PREPARAATIDE VIDEOTUTVUSTUSI Kliiniline näidisjuhtum. arutleme praktikumis selle  üle *PREPARAATIDE   ARVESTUS...kellel veel tegemata võiksid tulla pisut varem kohale ( 8.45 I r, 10.45 II r) CBN Ü 27N Pancreas normalis. DEMO CBRÜ14. Amyloidosis hepatis CBVÜ16. Podagra. CGC Ü5a. Hyperaemia venosa chronica pulmonis CGL Ü9a. Oedema pulmonis CGN Ü36. Thrombosis. -  võrdle Ü8   mikroskoobi all Harjutustest 2 Tutvu esitlemisele  tulevate  mikropreparaatidega (õppevideod) Tee moodle's harjutustest TEINE  ARVESTUSLIK KONTROLLTÖÖ CJC Ü35. Infarctus haemorrhagicus pulmonis..... CJG Ü21B. Infarctus ischaemicus renis........... CJK Ü40. Necrosis coli................................... CJO E2. Infarctus myocardii (2. päev).............. Koekahjustus ja vereringehäired Adaptatiivsed protsessid Põletikud DGJ Ü27. Pancreatitis chronica..........................  DGL E10c Sarcoidosis. HE............................... DGM E10C1. Sarcoidosis. Van Gieson............ DGS S10 Morbus Crohn ................................ neeru infarkt.pdf