reaktiivsed muutused, põletikud
01laktoba.vahepinna.JPG
EKTOTSERVIKS
laktobatsillid, lameepit.
vahekiht, reaktiivsed muu-
tused
.
02laktobac.cytolysis.JPG
EKTOTSERVIKS
laktobatsillid (rohkel h.)
lameepiteelirakkude
tsütolüüs
.
03vahepinna.reakt.m..jpg
EKTOTSERVIKS
rohke segamikrofloora,
lp.vahe- pinnak. rakud,
reakt. m-d
(keratoos, anisonukleoos)
04vahepinna.reakt.m.jpg
EKTOTSERVIKS
vähene segamikrofloora
lp.vahe-ja pinnakihi
  reakt.m-d: algav
 keratoos
05keratootilised.m.jpg
EKTOTSERVIKS
lp. vahe-ja pinnakihi
reakt.m-d: keratoos,
anisotsütoos.
.
06kokobakt.segamx10.JPG
EKTOTSERVIKS
rohke kokobakteriline
segamikrofloora, lp.
pinna-vahekiht, reakt
muutused  (a)x10
07kokobakt.segamx40.JPG
EKTOTSERVIKS
kokobakteriline sega-
mikrofloora
lp.pinna-vahekiht, reakt
muutused  (b)x40
08pinna.kokiline segam 3.JPG
EKTOTSERVIKS
rohke segamikrofloora,
lp. tsütolüüs, reakt.m.
.
.
.
09segam.rohke.jpg
EKTOTSERVIKS
rohke kokobakteriline
segamikrofloora,
lp. pinna-ja vahekihi
rakustik, reakt m.
( algav keratoos)
10actinomx10.JPG
EKTOTSERVIKS
actinomyces mikro-
organismid druusidena
Lp. pinna-ja vahekiht,
reakt. m.
(a)x10
11actinomx40.JPG
EKTOTSERVIKS
actinomyces mikro-
organismid druusidena
Lp. pinna-ja vahekiht,
reakt. m.
(b)x40
12seen1.jpg
EKTOTSERVIKS
üksikud seeneeosed,
lp. vahe-ja pinnakiht.
vähesed leukotsüüdid.
.
.
13seen2.JPG
EKTOTSERVIKS
pseudohüüfseid seen-
organisme (Candida spp.)
+segamikrofloora
mõõdukalt leukotsüüte,
lp. vahekiht.
14seen3.JPG
EKTOTSERVIKS
segamikrofl.+
  Candida spp.
mõõdukalt leukotsüüte,
lp. vahekiht, reakt.
muutused
15seen4.JPG
EKTOTSERVIKS
Candida spp., mõõdukalt
leukotsüüte, lp. vahekiht
reakt. m-d. (väljendunud
anisonukleoos)
16seen5.JPG
EKTOTSERVIKS
Candida spp.
vähe leukots. Lp. vahe-
kihi reakt. m.(anisonuk-
leoos)
17seen6.JPG
EKTOTSERVIKS
rohkelt pseudohüüfe
(Candida spp.)
Mõõdukalt leukotsüüte
lp. reakt. m (vahekiht)
18seen7.JPG
EKTOTSERVIKS
Candida spp.,rohkelt
leukotsüüte, lp. reakt
muutused (vahekiht)
.
19seen8.JPG
EKTOTSERVIKS
Candida spp.,rohkelt
leukotsüüte, lp. reakt
muutused
(vahe-pinnakiht).
20seen10.jpg
EKTOTSERVIKS
segamikrofloora,
pseudohüüf ja eosed
(Candida spp.), lp.
reakt. m. (vahekiht).
21seen11.jpg
EKTOTSERVIKS
Candida spp.,
lp.vahe-pinnakihi  reakt.m.
(keratoos)
.
22seen12.jpg
EKTOTSERVIKS
Candida spp.,rohkelt
leukotsüüte, lp. reakt
muutused
(vahe-pinnakiht).
.
23trihhfoon1.jpg
EKTOTSERVIKS
"udune" limafoon
(trichomonas vaginalis)
vakuoliseerunud tsüto-
plasmaga leukotsüüdid,
reakt.m. lp. rakud
24trihhfoon2.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
"udune" limafoon
(trichomonas vaginalis)
vakuoliseerunud tsüto-
plasmaga leukotsüüdid,
reakt.m. lp. rakud
25trihhfoon3.JPG
EKTOTSERVIKS
Rohkelt leukotsüüte,
iseloomulikul limafoonil
ovaalsed,rohekas-hallid
 kehad-
Trichomonas vaginalis
26trihhfoon4.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
vere elemente,"udune"
limafoon,
lüüsunsud leukotsüüte,
Trichomonas vaginalis
lameepit.reakt. m-d.
27trihh7.JPG
EKTOTSERVIKS
"udune" limafoon
(trichomonas vaginalis)
vakuoliseerunud tsüto-
plasmaga leukotsüüdid,
reakt.m. lp. rakud
28trihh7x40.JPG
EKTOTSERVIKS
Trichomonas vaginalis
vakuoliseerunud tsü-
toplasmaga granulo-
tsüüdid, trihhomonaad
x40
29trihh1.JPG
EKTOTSERVIKS
"udune" limafoon, lüüsunud
granulotsüüdid,
Trichomonas vaginalis
x40
30trihh2.jpg
ÜLEMINEKUTSOON
vere elemente,"udune"
limafoon,
lüüsunsud leukotsüüte,
Trichomonas vaginalis
31trihh3.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
"udune" limafoon, lüüsunud
lp.rakud, granulotsüüdid,
Trichomonas vaginalis
(a)x10
32trihh4.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
"udune" limafoon, granulo-
tsüüdid,
Trichomonas vaginalis
(b)x40
33trihh5.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
"udune" limafoon,
erütrotsüüte
Trichomonas vaginalis
x40
34trihh6.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
"udune" limafoon,
erütrotsüüte
Trichomonas vaginalis
x10
35trihh8.jpg
EKTOTSERVIKS
suht.selge foon, mõõdukalt
leukotsüüte, reakt m.
lp. pinna/vahekihi r.
Trichomonas vaginalis
36trihh10.jpg
EKTOTSERVIKS
sama , mis eelmine)
fooni hägusus ilmneb
siin  paremini
Trichomonas vaginalis
37rep.metapl 1.JPG
EKTOTSERVIKS
rohkelt leukotsüüte(MA),
lameepiteeli reparatiivne
metaplaasia
(a)x10
38rep.metapl 2.JPG
EKTOTSERVIKS
rohkelt leukotsüüte,
lameepiteeli reparatiivne
metaplaasia
(b)x20
39rep.metapl 3.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
lameepiteeli atüüpiline
reparatiivne meta-
plaasia (ASCUS)
.
40rep.metapl 4.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
(sama materjal)
lp.atüüp.repar.metapl.
=ASCUS
.
41metapl.repar2.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
puhas foon, lp. reparat.
metaplaasia, multituumsed
lp.(metapl?) rakud =reakt
muutused. 
42metapl.repar.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
reparatiivne metaplaasia,
pinna- ja vahekihi lame-
epiteel.
.
43rep.metapl 5.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
reparatiivne metaplaasia,
vähesed
sil.epit.rakud
.
44rep.metapl 6.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
reparatiivne metaplaasia,
vähesed reakt.muutustega
sil.epit.rakud
.
45massilleuk2.jpg
EKTOTSERVIKS
Rohkelt leukotsüüte
(MA)
L.p.reakt muutused
.
46massilleuk3.jpg
EKTOTSERVIKS
Massiliselt leukotsüüte
(MA)
.
.
47massillleuk.jpg
EKTOTSERVIKS
Massiliselt leukotsüüte
(MA)
.
.
48gland.reakt.m..JPG
ÜLEMINEKUTSOON
Puhas foon
Sil.epit. rakkude reakt
m.-d. Üksikuid pinnakihi
lp.rakke
49gland.repar.met.jpg
ENDOTSERVIKS
Mõõdukalt leukotsüüte
sil.epit.rakkude väljndunud
 reparat. m-d.
.
50glandul.reakt.m.metapl.JPG
ENDOTSERVIKS
limafoon, sil.epit.rakkude
reakt.m-d, reparat.meta-
plaasia.
.
51MENSTR1.jpg
ENDOTSERVIKS
verefoon, endometriaalsete
näärmerakkude kogumikud
(menstruatsioon?,polüüp?
endometrioos?)(a)x10
52MENSTR1X40.jpg
ENDOTSERVIKS
verefoon, endometriaalsete
näärmerakkude kogumikud
(menstruatsioon?,polüüp?
endometrioos?)(b)x40
53reparats1.jpg
ÜLEMINEKUTSOON
Metaplastiline
lameepiteel
mõõdukalt leukotsüüte.
.
54ASCUS.seened.jpg
EKTOTSERVIKS
Mõõdukalt leukotsüüte
Lp.tugevalt reakt. m-d,
reaktiivne atüpism=
=ASCUS ( a)x10
55ASCUS.seened2.jpg
EKTOTSERVIKS
Candida spp.
lp.tugevalt reakt m-d,
 atüüpilisi lp.rakke
=ASCUS (b)x40 P.R.K.
56ASCUS.segam.rohke.jpg
EKTOTSERVIKS
rohke segamikrofloora
lp.tugevalt reakt m-d.
üksikuid atüüp. lp.rakke
=ASCUS
57ASCHtrihhdyspx10.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
Trichomonas vaginalis
vähe leukotsüüte
atüpismiga lp.rakke
Tõenäoliselt HSIL,
dif.dgn:atüüp.metaplaasia
=ASC-H, P.R.K (a)x10
58ASCHtrihhdyspx40.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
Trichomonas vaginalis
atüpismiga lp.rakke
Tõenäoliselt HSIL,
dif.dgn:atüüp.metaplaasia
=ASC-H, P.R.K (b)x40
.

LÜHENDID:

(a)x  ... esimene ülesvõte preparaadist (väikese suurendusega)

(b)x ...   teine ülesvõte preparaadist (suure suurendusega)

ASCUS= ebaselge tähendusega atüüpilised lameepiteeli rakud

ASC-H=ebaselge tähendusega atüüpilised lameepiteeli rakud, kahtlus mõõdukale või tugevale düsplaasiale (HSIL)

atüüp.= atüüpilisi

dif.dgn.= diferentsiaaldiagnostika

l.p.= lameepiteel

MA= mitteadekvaatne

P.R.K.=  peale ravi korrata (soovitus)

reakt. m-d.= reaktiivsed muutused

reparat. m-d.= reparatiivsed muutused (reparatsioon =haavandi, koedefekti paranemine)

sil. epit.= silinderepiteel