normleid
01portiomaterjalvahepinna.JPG
EKTOTSERVIKS
lameepiteeli pinnakihi,
vahekihi  rakustik
02kanalimaterjl.jpg
ENDOTSERVIKS
lima foonil sil.epiteeli
rakud
03pinnakiht.jpg
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
pinnakihi rakustik
04pinnavahekiht.jpg
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
pinna-vahekihi rakustik
05pinnakiht.jpg
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
pinna-vahekihi rakustik
06pinnakiht.jpg
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
pinna-vahekihi rakustik
07vahekiht.JPG
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
vahekihi rakustik
.
08vahekiht.jpg
EKTOTSERVIKS
laktobatsillid, lameepit.
vahekihi rakustik
.
09vahe.parabasx10.JPG
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
parabasaal-vahekihi rakustik
(a)x10
10vahe.parabasx20.jpg
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
parabasaal-vahekihi rakustik
(b)x20
11parabasaalkihtx10.jpg
ÜLEMINEKUTSOON
puhas foon, lameepiteeli
parabasaalkihi rakustik
.
13vaheparabasaalihtx10.jpg
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
vahe-parabasaalkihi rakustik
.
14parabasaalkihtx40.jpg
EKTOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
parabasaalkihi rakustik
.
15syvakht.jpg
ENDOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
süvakihi rakustik
(postmenopaus)
16syva.blast.JPG
ENDOTSERVIKS
puhas foon, lameepiteeli
süvakihirakkude plast
(postmenopaus)
17koikkihid1.jpg
EKTOTSERVIKS
mõõdukalt leukotsüüte
lameepit.rakke kõigist seina-
kihtidest (perimenopaus)
18koikkihid3.JPG
EKTOTSERVIKS
vähe leukotsüüte
lameepit.rakke kõigist seina-
kihtidest (perimenopaus)
19metapl.syva.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
puhas foon, metaplastiline
ja süvakihi lameepiteel
(postmenopaus)
20metapl.dem.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
puhas foon, grupp meta-
plastilisi lameepiteelkoe
rakke
21metapl.JPG
ÜLEMINEKUTSOON
vere elemente, metaplas-
tiliste lameepiteelkoe-
rakkude plast
22glandulaarepiteel.JPG
ENDOTSERVIKS
puhas foon, grupp norm.
sil.epit.koe rakke, üksikuid
"eksinud" lp.pinnakihi rakke
23glandularepiteel.JPG
ENDOTSERVIKS
vähene keppmikrofloora
sil.epit.koe rakke, üksikuid
"eksinud" lp.pinnakihi rakke
24glandulaarepiteel.sekret.jpg
ENDOTSERVIKS
vere elemente, grupp sek-
reteeruvaid sil.epit.koe
rakke
25glandulaarepiteel.JPG
ENDOTSERVIKS
verefoon, sil.epit.koe rakke,
pinna-ja vahekihi lp.
rakke
26glandulaarepiteel.jpg
ÜLEMINEKUTSOON
sil.epit.koe fragment,
lp vahekihi rakud, meta-
plastilisi rakke
27endomeetrium.gland.epit.JPG
ENDOTSERVIKS
endometriaalsete sil.
epit.rakkude proliferaat
(mestr.faas)
28endomeetrium.gland.epit.JPG
ENDOTSERVIKS
verefoon, endometriaal-
sete sil.epit. rakkude
 proliferaat (mestr.faas)
29glandul.spermax10.JPG
ENDOTSERVIKS
limafoon,sperma,sekretee-
ruvad sil.epit.rakud
(a)x10
30glandul.spermax40.JPG
ENDOTSERVIKS
imafoon,sperma,sekretee-
ruvad sil.epit.rakud
(b)x40
31glandul.lyys.JPG
ENDOTSERVIKS
limafoon, lüüsumistunnus-
tega sil.epit.koe rakke,
vahekihi lp. rakke

31glandul.lyys.JPG